Förråd

Håll förråden låsta.

Förvara inte stöldbegärliga och värdefulla saker på vinden. De ersätts nämligen inte om de förvaras på obevakade och dåligt skyddade platser.

Gångarna ska hållas rena från föremål.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.