Tvättstugan

I varje tvättstuga finns instruktioner hur man använder tvättmaskinen. Läs noga igenom.
Är man osäker ta kontakt med någon i styrelsen.

Tvättstugan är avsedd till grovtvätt eftersom varje hushåll innehar en tvättmaskin.
Bruka inte våld eller skada maskinerna.
Grovtvätt är mattor, sängöverkast m.m

 

Bokning av tvättid sker med låskolv. Om tvätt ej är påbörjad inom 1 timme så är tiden förbrukad.
Parkera era låskolvar efter utnyttjad tid.

Städning skall ske efter varje användning.

Felanmälan sker till vaktmästaren eller styrelsen.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.