Ventilation

Fläkten är föreningens ansvar.

Fläkten skall alltid vara igång eftersom det är mekanisk ventilation av lägenheterna.
Stänger man av denna försvinner luftväxlingen och det blir dålig luft samt att den fukt som finns i luften stannar kvar och det blir imma på fönster och kan orsaka fuktproblem.

All reparation ska göras av fackman som föreningen tillkallar.

Filterbyten sköts av föreningen utsedd fackman.

Inga ombyggnader eller nyinstallationer av fläktar får göras av lägenhetsinnehavaren.

Vid fel på ventilationen ska detta anmälas omgående till föreningen.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.