Bad / Duschrum och Golvbrunn

Badrum och duschrum är lägenhetsinnehavarens ansvar att sköta så inga vattenskador uppkommer.

För att få ut fukt vid dusch och bad så ska köksfläktens spjäll öppnas och fullt utsug på fläkten.

Draperi skall finnas framför fönster så att det inte kommer vatten på karmarna, då detta kan orsaka skador på fönster.

Alla spik och skruvhål ska tätas med silikon för att förhindra att fukt kryper in i väggarna.

Lägenhetsinnehavaren ska även se till att väggmattor och golvmattor är hela och täta.

 

Golvbrunnar ska hållas rena och rensas ur med jämna mellanrum för att förhindra stopp i avlopp.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar till och med avloppsbrunnen. Avloppsledningarna därefter är föreningens ansvar.

All övrig vvs faller under lägenhetsinnehavarens ansvar.

Elementen är föreningens ansvar. Dock är det medlemmens ansvar att meddela om det börjar läcka.

 

Kranen till tvättmaskin och diskmaskin skall stängas när dessa maskiner inte används p.g.a. risken för vattenläckage.

Vid renovering eller reparation skall fackman anlitas. Föreningen och försäkringsbolagen kräver detta för att försäkringen ska gälla.

Om fel eller skada uppkommer ska detta anmälas omgående till föreningen låt det inte vara det kan bli dyrt.


Försäkringsskydd

Den försäkring som finns för fastigheten innebär, att skador, t.ex. brand och vatten, som uppkommer på själva fastigheten ersättes. Däremot täcker försäkringen icke skador på de boendes egendom. Detta innebär att de boende i sitt eget intresse bör försäkra sitt lösöre genom en hemförsäkring. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring vilket medför att man inte behöver teckna bostadsrätts tillägg på sin hemförsäkring utan man är skyddad genom föreningen.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.