Sop/kompost rummet

I förening finns ett centralt beläget soprum där vi sorterar våra sopor. Sorteringen är Hushållssopor, Pappersförpackningar och Wellpapp, Hård - och mjukplast, Ofärgat - och färgat glas, Tidningar och Metallförpackningar. Vi sorterar också lampor, hushållsbatterier i avsedda kärl. Vi har även en kompostmaskin för att ta hand om kompostbara sopor.

Allt övrigt får varje medlem själv transportera till återvinningen.

För hygien och trivsel bör man vara noga med sortering och lägga soporna i respektive kärl. Gör alla förpackningar så små som möjligt då kärlen är begränsade i antal. Allt som står utanför avsedda kärl debiteras extra och det är en onödig utgift.

Kompostmaskinen står i eget utrymme och där följer man anvisningarna samt komposterar endast kompostbara sopor enligt listan. Listan finns att få hos Styrelsen eller sitter i lägenhetspärmen. Meddela Vaktmästaren/Styrelsen vid fel.

Om ni följer sophanteringsrutinerna då skapar vi/ni ett miljövänligare samhälle och boende.

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.