Samlingslokalen

Ordningsregler

För allas trevnad ska vi lämna lokalen i det skick som vi vill att den ska vara i när vi själva vill ha den alltså ren och snygg

 • Ta hem allt som tillhör er
 • Kasta alla soporna
 • Torka alla bord och bänkar
 • Sopa och torka alla golv oavsett aktivitet
 • Städa toalett
 • Ställ bord och stolar snyggt
 • Alla stolar och bord är märkta och skall ställas tillbaka till resp.lokal 80 och lokal 108 om det har lånats emellan lokalerna
 • Om något går sönder måste detta anmälas till styrelsen el (uthyraren) så att ni får ersätta nyanskaffande
 • Felanmälan: Skador el. olycksfall på väggar golv el bänkar måste anmälas till styrelsen
 • Besiktning: Nyckel skall återlämnas i resp.lokal varvid gemensam bes.skall ske
 • Regler: Ljudnivån både inomhus och utomhus skall hållas på nivå så att grannar inte blir störda. Konstigheter som inte används hemma skall inte heller användas i lokalen (ex.rökmaskin).
 • Rengöring av toaletten

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.