Elinstallation

Elinstallation ska utföras av behörig fackman.

Dock får man utföra viss installation om man har nödvändig kunskap, t.ex. byta kontakter på sladdar.

Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att alla elapparater är i sådant skick att det inte är risk för skador.

Det är föreningens ansvar att elnätet fungerar fram till el-centralen i lägenheten.

Om fel uppkommer ska detta anmälas omgående till föreningen.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.