Trivselregler

För att alla ska trivas i Hanemåla Loge har vi vissa regler som behövs för att behålla trivseln i vårt område.

   

Djurägares ansvar för sin hund eller katt

Bestämmelser om ansvar för den som har en hund eller katt finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas om på ett sådant sätt som behövs för att förhindra att hunden eller katten orsakar skador eller andra olägenheter.

Enligt Nybro kommun stadsplan

18 §
Hundar skall hållas kopplade inom parker och planteringar samt i markerade spår och leder inom Svartbäcksmåla fritidsområde.

Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Hundar får inte vistas okopplade på kommunens lekplatser, på försäljningsplats medan torghandel pågår och inte heller under tiden 1 maj till och med 31 augusti till allmänt begagnande upplåtna badplatser.

19 §
På offentlig plats, inom område med detaljplan, skall alltid förorening efter hundar plockas upp av hundägaren eller den som har tillfällig vårdnad av hunden.

20 §
Katt får ej vistas på lekplatser.

Katt som inte hålls kopplad skall ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer inom planlagt område.

 

Bollspel

Bollspel är ej tillåtet på innergårdarna. Allt bollspel sker på anvisad fotbollsplan, belägen i östra delen av området.

Grillplats

Vid grillning på gemensam grillplats ser man till att det är rent och snyggt efter användning.

Påfyllning av ved till grill hämtas på baksidan och läggs in under tak så att nästa som kommer och ska grilla har tillgång till torr ved.

Parkering/trafik

Mopedkörning är förbjuden i området.

På och avlastning är tillåten.

Parkering längre tider vid sin lägenhet får inte förekomma.

Tvättning av bilar, motorcyklar och mopeder är förbjudet.

Städning av bilar skall inte förekomma på gårdarna utan görs vid carportgaveln. 

Trafik inom området bör begränsas så mycket som möjligt på grund av olycksrisker och irritationsmoment för övriga boende.

Besöksparkering finns och är uppmärkta och endast avsedda för besökande till fastigheten.

 

Om vi rädda om varandra, om husen och miljön blir det både trivsammare och billigare bo. Det är vi medlemmar/boende som skapar den verkliga trivseln på området.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.